ICT Supply Chain Toolbox Whitepaper

ICT Supply Chain Toolbox Whitepaper

Ernst & Young Global Limited

Przedstawiamy Raport EY – ICT Supply Chain Toolbox Whitepaper – niezbędne źródło informacji dla wszystkich organizacji, które konfrontują się z wyzwaniami związanymi z bezpieczeństwem łańcucha dostaw. Zapewnienie bezpieczeństwa w łańcuchu dostaw technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) stanowi kluczowy element dla gospodarki europejskiej. Dyrektywa NIS2 stanowi odpowiedź na narastające zagrożenia w erze cyfrowej oraz gwałtowny wzrost liczby cyberataków. Wraz z jej wprowadzeniem i planowaną implementacją w krajach członkowskich UE, potrzeba wprowadzenia jednolitego narzędzia oceny bezpieczeństwa łańcucha dostaw stała się jeszcze bardziej kluczowa.

W kontekście powyższego, eksperci EY Cybersecurity i Kancelarii EY Law przygotowali Raport, prezentując innowacyjne narzędzie ICT Supply Chain Toolbox jako cenne źródło informacji i punkt odniesienia dla organizacji stawiających czoła omawianym wyzwaniom.

Dlaczego warto przeczytać Raport EY? Przedsiębiorcy zobowiązani są do uwzględnienia wyników skoordynowanych ocen ryzyka dla bezpieczeństwa łańcuchów dostaw. Niemniej jednak, Dyrektywa NIS2 nie zawiera wyjaśnień dotyczących sposobu przeprowadzania tej oceny ryzyka ani kryteriów, które należy wziąć pod uwagę.

Dlatego też stworzyliśmy dla Państwa ICT Supply Chain Toolbox jako:

  • źródło inspiracji do przeprowadzania oceny bezpieczeństwa łańcucha dostaw,
  • przydatne narzędzie do analizy porównawczej w codziennej działalności biznesowej.

W Raporcie odnosimy się do istniejących aktów prawnych i norm ICT oraz odpowiadamy na wyzwania związane z bezpieczeństwem łańcucha dostaw, prezentując ICT Supply Chain Toolbox.

Pobierz Raport EY 2023: ICT Supply Chain Toolbox Whitepaper, który przyczyni się do dyskusji na temat sposobów rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem łańcucha dostaw, a co najważniejsze, pomoże różnym organizacjom ocenić własny poziom bezpieczeństwa w tym obszarze. Raport zawiera:

  • Podejście do bezpieczeństwa łańcucha dostaw i istniejące wymagania prawne.
  • Wyzwanie 1: Brak ujednoliconych, obiektywnych kryteriów oceny łańcucha dostaw i proponowane rozwiązanie.
  • Wyzwanie 2: Brak jasności regulacyjnej i proponowane rozwiązanie.
  • Wyzwanie 3: Brak konkurencyjności i proponowane rozwiązanie.
  • Wyzwanie 4: Koszty wdrożenia Dyrektywy NIS2 i proponowane rozwiązanie.
  • Środki techniczne i organizacyjne w naszym autorskim ICT Supply Chain Toolbox.


ICT Supply Chain Toolbox Whitepaper

Ernst & Young Global Limited

Nasze cztery zintegrowane linie biznesowe: audyt, doradztwo biznesowe, podatkowe i transakcyjne oraz nasza dogłębna wiedza branżowa pomagają naszym klientom w wykorzystaniu ich możliwości rynkowych, ocenie ryzyka i zarządzaniu, zapewniając odpowiedzialny rozwój.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *