Podatek u źródła 2023. O czym warto wiedzieć

Podatek u źródła 2023. O czym warto wiedzieć

Ernst & Young Global Limited

Minione lata były dynamiczne pod kątem kształtowania się nowego reżimu podatku u źródła. Z jakimi najważniejszymi zmianami i wyzwaniami mogą mierzyć się firmy w tym obszarze? Na co jeszcze warto zwrócić uwagę? Na te między innymi pytania znaleźć można odpowiedź w najnowszym raporcie podatkowym EY – „Podatek u źródła – 2023”. 

Pojęciem „podatek u źródła” (ang. Withholding tax, WHT) określa się zryczałtowane podatki dochodowe (od osób fizycznych i prawnych), pobierane przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub tzw. zagraniczny zakład w państwie, gdzie powstaje dochód. Polski podatek u źródła pobierany jest przez płatników, którzy mają miejsce zamieszkania, siedzibę lub zagraniczny zakład w Polsce. Podatek pobierany jest od niektórych dochodów (m.in. dywidendy, odsetki, należności licencyjne). 

Bez wątpienia najważniejszą zmianą w ostatnim czasie było wejście w życie tzw. mechanizmu pay and refund (dotychczas odraczanego kilkukrotnie poprzez rozporządzenia Ministra Finansów). 

Co do zasady wraz z wejściem w życie mechanizmu pay and refund płatnicy utracili możliwość stosowania preferencyjnych zasad opodatkowania w momencie dokonywania płatności transgranicznych przekraczających w roku podatkowym płatnika 2 mln złotych. Oznacza to, że płatnicy stosują standardowe stawki podatku u źródła (19% dla dywidend, 20% dla należności licencyjnych i odsetek) po przekroczeniu ustawowego progu. 

W obliczu mechanizmu pay and refund oraz szeregu innych zmian, przygotowane przez ekspertów EY z zespołu Podatków Międzynarodowych i Transakcyjnych kompendium ma na celu usystematyzowanie wiedzy i doświadczenia związanych z nowym reżimem podatku u źródła. Podatek u źródła 2023. O czym warto wiedzieć

Ernst & Young Global Limited

Nasze cztery zintegrowane linie biznesowe: audyt, doradztwo biznesowe, podatkowe i transakcyjne oraz nasza dogłębna wiedza branżowa pomagają naszym klientom w wykorzystaniu ich możliwości rynkowych, ocenie ryzyka i zarządzaniu, zapewniając odpowiedzialny rozwój.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *