Konsulting ESG. IKG Technology zaprasza online

Konsulting ESG. IKG Technology zaprasza online

IKG Technology

Właśnie wystartował nowy portal społecznościowo-doradczy firmy IKG Technology, dedykowany przede wszystkim ESG.

Portal Konsulting ESG został zbudowany w modelu SLP (Social Landing Page) i będzie automatycznie prezentował informacje oraz oferty z mediów społecznościowych marki, np. Facebooka. Treści pobierane automatycznie z Social Mediów IKG Technology są odświeżane co 6 godzin.

Informacje dotyczące ESG/Dyrektywa CSRD 

Czy Państwa Organizacja zaznajomiła się z Celami Zrównoważonego Rozwoju? Czy obowiązująca strategia oraz bieżące działania w Państwa Organizacji zostały rozszerzone i dostosowane do wymogów ESG / Celów Zrównoważonego Rozwoju? Oferujemy wsparcie doradcze firmom w obszarze ESG – czy potrzebujesz pomocy? Skontaktuj się z nami już dziś!

10 listopada 2022 roku Parlament Europejski przyjął Dyrektywę CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) znaczącą większością głosów (525 za, 60 przeciw, 28 wstrzymało się). Opublikowana 4 grudnia 2022 roku, dyrektywa ta weszła w życie 5 stycznia 2023 roku.

Głównym celem CSRD jest zwiększenie publicznej odpowiedzialności przedsiębiorstw poprzez zobowiązanie ich do regularnego ujawniania informacji dotyczących wpływu na społeczeństwo i środowisko. Dodatkowo ma ona na celu wzmocnienie społecznej gospodarki rynkowej UE oraz odegranie kluczowej roli w kształtowaniu standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju na poziomie globalnym.

Nowe przepisy CSRD zastępują wcześniejsze regulacje dotyczące sprawozdawczości niefinansowej, takie jak zawarte w Dyrektywie 2014/95/EU (Non-Financial Reporting Directive – NFRD) oraz wcześniejszej Dyrektywie 2013/34/UE. Regulacja CSRD doskonale wpisuje się w ramy działań Europejskiego Zielonego Ładu.

O naszej firmie

Jesteśmy firmą konsultingową specjalizującą się w realizacji projektów w następujących obszarach:

 1. Transformacja cyfrowa
 2. ESG / Zrównoważony Rozwój
 3. Bezpieczeństwo informacji
 4. Ochrona danych osobowych (m.in. wdrażanie RODO)
 5. Cyberbezpieczeństwo
 6. Ciągłość działania i zarządzanie kryzysowe
 7. Oprogramowanie do zarządzania flotą urządzeń mobilnych i szyfrowania danych
 8. Ochrona informacji niejawnych

W IKG Technology konsekwentnie stosujemy kompleksowe podejście do kwestii ESG we współpracy z naszymi Klientami. Nasze działania obejmują:

 1. Szkolenia w obszarze Zrównoważonego Rozwoju/ESG.
 2. Przeprowadzanie oceny stanu obecnego i określanie docelowego stanu, wykorzystując analizę luk i analizę podwójnej istotności zgodnie ze standardami ESRS.
 3. Pomoc firmom w identyfikacji i wdrożeniu odpowiednich celów z zakresu ESG/Zrównoważonego Rozwoju.
 4. Wspieranie w opracowaniu strategii ESG oraz integracji jej z ogólną strategią firmy.
 5. Pomoc w sporządzaniu raportów ESG.
 6. Oferowanie szerokiego zakresu usług, w tym szkoleń i doradztwa, takich jak analiza luk, audyt zgodności, analiza ryzyka, tworzenie mapy procesów, opracowywanie procedur i polityk bezpieczeństwa, planowanie ciągłości działania, a także szkolenia i doradztwo w obszarze bezpieczeństwa.

Nasze działania opierają się na zaawansowanych metodologiach i normach, zapewniając kompleksowe wsparcie naszym Klientom w zakresie ESG.Konsulting ESG. IKG Technology zaprasza online

IKG Technology

IKG Technology realizuje projekty doradcze i szkoleniowe w obszarze: ESG / Zrównoważonego rozwoju, bezpieczeństwa informacji,
RODO / GDPR, cyberbezpieczeństwa, ciągłości działania i zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *